Gerk als afspraken niet worden nagekomen

Kijk voor mijn contactgegevens in mijn borstzak.

Het komt voor dat een bedrijf of een particulier niet dat doet wat hij of zij beloofd had. Bijvoorbeeld de rekening niet betaalt. Of juist een rekening stuurt voor iets wat niet voldeed.

Ik kan ondersteunen bij het vinden van een oplossing. Als die oplossing niet tussen partijen kan worden gevonden, dan zal ik zorgen voor de argumentatie bij de rechter.

Gerk voor werkgevers

Kijk voor mijn contactgegevens in mijn borstzak.

Voor de meeste werkgevers is het Nederlandse arbeidsrecht weerbarstig, onbegrijpelijk en onrechtvaardig. Ik kan het recht niet veranderen, maar ik kan wel helpen om je langs de rotsen en kliffen te loodsen. Een probleem met een werknemer, of dat nou een ontslagzaak of een concurrentiezaak betreft, is nooit leuk. Ik ga niemand wijs maken dat ik het probleem kan wegnemen, dat ik kan ontzorgen. Wél kan ik oplossingen aanreiken en de stappen zetten om die oplossing te realiseren.

De afgelopen vijftien jaar heb ik veel voor werkgevers (multinationals én kleine MKB-bedrijven) opgetreden. Ieder bedrijf vraagt weer om een eigen, passende manier van optreden. Ik heb de kennis, de flexibiliteit en de ervaring om naar oplossingen toe te werken.

Graag ben ik je van dienst. Bij vragen over ziekte, concurrentie, medezeggenschap, reorganisatie of beëindiging: ik sta je bij.

En... ik ben goed bereikbaar.

Fixed fee

Ik geloof in het maken van afspraken over een vaste prijs waartegen een zaak (of deel daarvan) wordt gedaan. Niet alle situaties lenen zich voor het maken van dergelijke afspraken, maar in de meeste gevallen leidt het tot beter contact en een succesvollere samenwerking.

Gerk voor werknemers

Kijk voor mijn contactgegevens in mijn borstzak.

Het kan je overkomen dat je tegenover je werkgever komt te staan. Omdat jouw werkgever bijvoorbeeld vindt dat je niet ziek bent en jij dat wel van mening bent. Of omdat je weg wilt, maar niet belemmerd wilt worden door een concurrentiebeding. Of omdat je werkgever, simpel gezegd, van je af wil.

Dat soort situaties zijn niet makkelijk. De sfeer op het werk en zelfs je gezondheid, lijdt eronder. Ik kan je helpen. Weliswaar kan ik jouw probleem niet uitgummen, maar ik kan je wel bijstaan in het vinden van een oplossing of, als dat nodig is, de confrontatie aangaan.

Elk mens is anders, elke relatie tussen een werknemer en een werkgever is anders. Mijn aanpak stem ik samen met jou af, toegesneden op de situatie.

Kosten en kennismaking

Als het even kan, spreek ik een fixed fee met je af. Tegen een vast bedrag doe ik dan bepaalde werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het schrijven van brieven, telefoongesprekken met jou en de andere partij en besprekingen. Dat leg ik je graag uit in een kennismakingsgesprek.

Het kennismakingsgesprek (gratis overigens) vind ik erg belangrijk. We kunnen dan ontdekken of we een klik hebben en dat we er allebei vertrouwen in hebben dat de samenwerking goed zal lopen.

CV

Kijk voor mijn contactgegevens in mijn borstzak.

Ik ben geboren in de omgeving van Haarlem en heb rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, midden in de stad.

Na mijn studie wilde ik graag advocaat worden. Dat was niet zo origineel, want diverse familieleden waren mij voorgegaan. Mijn voorkeur ging uit naar een functie in een middelgrote stad. Det werd Breda, waar ik bij Houben Advocaten aan de slag kon. Daar voerde ik een algemene praktijk: mijn focus lag daarbij op echtscheidingen, omgangsregelingen en bijstandszaken.

Na vierenhalf jaar werd ik benaderd door Rabobank Nederland in Eindhoven, waar ik wederom vierenhalf jaar als arbeidsrechtjurist werkte. Door het hele land hielp ik lokale Rabobanken met hun arbeidsrechtelijke problemen.

In 2001 keerde ik terug naar de advocatuur om bij Van den Boomen in Waalre te gaan werken. Daar leerde ik Martien Steijven en Chris Bonnier kennen. In 2010 sloot ik mij ben hen aan (ik kwam toen van Pellicaan Advocaten) om voor eigen rekening te werken. Sinds 1 augustus 2013 heb ik mijn eigen eenmanskantoor.

Tussendoor heb ik periodes in het buitenland gewoond: één jaar in Tübingen (Zuid-Duitsland) en een half jaar in Baltimore (Verenigde Staten). Nu woon in 's-Hertogenbosch, ben getrouwd en vader van twee (doorgaans) lieve kinderen.

In mijn vrije tijd ben ik een voetballiefhebber. Helaas ging mijn favoriete club, HFC Haarlem, in 2010 ter ziele. Daarnaast volg ik de Baltimore Orioles, een Amerikaanse honkbalclub.

Sinds september 1985 ben ik (actief) lid van D66. Vanaf het begin nam ik zitting in een commissie of een bestuur. Momenteel ben ik lid van het regiobestuur Noord-Brabant.

Contact en specialismen

Op de andere vier hotspots ga ik in op mijn dienstverlening en visie.

Je kunt mij bereiken op de volgende telefoonnummers:

040-4022749
06-28943599

Faxen kan ook nog: 040-848 4998.

Via de e-mail: gerk@gerkoberman.nl

Mijn kantoor bevindt zich aan de Torenallee 20 op Strijp S in Eindhoven. In het pand zijn veel verschillende beginnende bedrijven gevestigd. De ondernemers hebben veel onderling contact. Het is leuk om te merken dat je als ervaren advocaat jonge ondernemers met een paar tips op weg kunt helpen: zo voorkom je dat ze met allerlei juridische problemen te maken krijgen.

Ik ben lid van de specialistenvereniging Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (http://www.vaan-arbeidsrecht.nl/) en van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Oost-Brabant/Zeeland en West Brabant. In 2000 heb ik de Grotius Specialisatieopleiding Arbeidsrecht gevolgd.

Ik houd me daarnaast bezig met geschillen over de nakoming en de uitleg van overeenkomsten (contracten- of verbintenissenrecht).

Op de andere vier hotspots ga ik in op mijn dienstverlening en visie.

Visie en artikelen

Kijk voor mijn contactgegevens in mijn borstzak.

We hebben in Nederland een raar ontslagstelsel. Een werkgever die zijn werknemer wil ontslaan, heeft de keuze uit twee procedures: óf hij kan een ontslagaanvraag bij het UWV indienen, óf een verzoek tot ontbinding bij de kantonrechter. Hoe de procedures werken, wordt uitgelegd op de site van het UWV onder volgende links:

https://www.werk.nl/werk_nl/werkgever/meerweten/ontslag/ontslagprocedureviarechter

https://www.werk.nl/portal/page/portal/werk_nl/werkgever/meerweten/ontslag/ontslagprocedureviacwi/ontslagtoestemmingcwi

Je kunt als werkgever met elke ontslagreden naar het UWV of de kantonrechter stappen. Het verschil zit in de uitkomst: bij het UWV wordt geen vergoeding toegekend, maar alleen besloten over de toestemming voor de werkgever om zijn werknemer te mogen ontslaan. Een vergoeding nadat door het UWV toestemming is gegeven en de arbeidsovereenkomst is opgezegd, kan wel worden verkregen in een kennelijk onredelijk ontslagprocedure. Die procedure is doorgaans niet aantrekkelijk.

De kantonrechter bekijkt eerst of de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden. Indien dat het geval is, beslist hij of al dan niet een vergoeding moet worden toegekend. Als hij daarvoor reden ziet, zal hij de vergoeding bepalen aan de hand van de kantonrechtersformule. Deze kun je vinden in onderstaand document. Op diverse sites kun je uitrekenen waar een vergoeding op uit zou kunnen komen.

http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/Sector-kantonrecht/Documents/kantonrechterformulenieuw.pdf

Het versschil tussen deze procedures kan enorm groot zijn. In het ene geval (bij het UWV) krijg je geen enkele vergoeding en in het andere geval kun je misschien wel een hele hoge vergoeding ontvangen.

Dat verschil in de uitkomst tussen procedures is op zichzelf al onrechtvaardig. Maar het zijn ook de procedures die niet voldoende zorgvuldig zijn. Je kunt niet in hoger beroep gaan tegen de UWV-beslissing en evenmin tegen het besluit van de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden (al of niet met een vergoeding). Beide procedures verlopen redelijk snel als je ze vergelijkt met andere procedures. Maar deze snelheid kan ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Zo vindt in de UWV-procedure bijna nooit een zitting plaats (bij de kantonrechter gebeurt dat wel). Het is niet mogelijk om in een van beide procedures een bewijs te leveren, bijvoorbeeld door het horen van getuigen.

Ik ben onder meer op grond hiervan voorstander van het wijzigen van het ontslagrecht. Het moet eenvoudiger en rechtvaardiger.

In de politiek wordt veel gediscussieerd over het ontslagrecht. Daarbij wordt het ontslagrecht vooral gezien als een instrument om de arbeidsmarkt te beïnvloeden, waarbij steeds wisselende economische redeneringen worden gebruikt.

Het ontslagrecht is, naar mijn idee, geen instrument om de economie aan te jagen. Het moet op een rechtvaardige manier de relatie tussen werkgever en werknemer regelen. Degenen die geïnteresseerd zijn in hoe het ontslagrecht er uit zou moeten zien, kunnen eens het wetsvoorstel van Fatma Koser Kaya bekijken.

http://www.conceptuitgeefgroep.nl/documents/wetsvoorstel%20ontslagrecht.pdf

 

Privacyverklaring

Gerk Oberman Advocaat, gevestigd aan te (5617 BC) Eindhoven aan de Torenallee 20, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Torenallee 20
5617 BC EINDHOVEN
040-4022749
gerk@gerkoberman.nl

G.P. Oberman is de Functionaris Gegevensbescherming van Gerk Oberman Advocaat. Hij is te bereiken via gerk@gerkoberman.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gerk Oberman Advocaat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Gerk Oberman Advocaat verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid
 • strafrechtelijk verleden
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • burgerservicenummer (BSN)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gerk@gerkoberman.nl  dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gerk Oberman Advocaat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om goederen en diensten bij u af te leveren

Gerk Oberman Advocaat verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gerk Oberman Advocaat neemt geen geautomatiseerde besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gerk Oberman Advocaat) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gerk Oberman Advocaat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > Bewaartermijn > Reden
Adres > Bewaartermijn > Reden
Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Gerk Oberman Advocaat verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gerk Oberman Advocaat blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gerk Oberman Advocaat gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gerk Oberman Advocaat en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gerk@gerkoberman.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Gerk Oberman Advocaat wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gerk Oberman Advocaat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via gerk@gerkoberman.nl.

Terug naar de homepage

Subscribe to Front page feed